لیست تمام بازیکنان

لیست تمام بازیکنان

#بازیکنتیمموقعیتگل‌هامالکیتنسبت بردنسبت تساوینسبت باختتلاش پاسگل در بازیپاس گل در بازیدقت شوت%دقت پاس%کاراییدقت ضربه پنالتی%
رافائل سیلوااستقلالدفاع000.000.000.0000.000.000000
1حسین حسینیاستقلالدروازه‌بان000.000.000.0000.000.000000
1irnعلیرضا بیرانوندپرسپولیسدروازه‌بان000.000.000.0000.000.000000
2irnامید عالیشاهپرسپولیسمهاجم01100.000.000.0000.000.000000
2صالح حردانیاستقلالدفاع000.000.000.0000.000.000000
3irnفرشاد فرجیپرسپولیسدفاع0250.000.0050.0000.000.000000
5عارف غلامیاستقلالدفاع000.000.000.0000.000.000000
6irnعلی نعمتیپرسپولیسدفاع0250.000.0050.0000.000.000000
6روزبه چشمیاستقلالمهاجم, هاف‌بک000.000.000.0000.000.000000
7irnسروش رفیعیپرسپولیسهاف‌بک000.000.000.0000.000.000000
8سعید مهریاستقلالمهاجم, هاف‌بک000.000.000.0000.000.000000
8irnمرتضی پورعلی‌گنجیپرسپولیسدفاع000.000.000.0000.000.000000
9irnمهدی ترابیپرسپولیسهاف‌بک0250.000.0050.0000.000.000000
9مهدی مهدی‌پوراستقلالمهاجم, هاف‌بک000.000.000.0000.000.000000
10irnمیلاد سرلکپرسپولیسهاف‌بک01100.000.000.0000.000.000000
11irnکمال کامیابی‌نیاپرسپولیسهاف‌بک3250.000.0050.0031.500.000000
11کوین یامگااستقلالمهاجم000.000.000.0000.000.000000
14زبیر نیک‌نفساستقلالمهاجم, هاف‌بک000.000.000.0000.000.000000
17جعفر سلمانیاستقلالمهاجم000.000.000.0000.000.000000
19irnوحید امیریپرسپولیسدفاع, هاف‌بک0250.000.0050.0000.000.000000
19irnمهدی عبدیپرسپولیسمهاجم01100.000.000.0000.000.000000
21وریا غفوریاستقلالدفاع000.000.000.0000.000.000000
21irnسعید صادقیپرسپولیسهاف‌بک000.000.000.0000.000.000000
23آرمان رمضانیاستقلالمهاجم000.000.000.0000.000.000000
23irnدانیال اسماعیلی فرپرسپولیسدفاع000.000.000.0000.000.000000
29امیرعلی صادقیاستقلالمهاجم000.000.000.0000.000.000000
30عزیزبک آمانوفاستقلالمهاجم000.000.000.0000.000.000000
30irnگیورگی گولسیانیپرسپولیسدفاع000.000.000.0000.000.000000
34امیرمحمد یوسفیپرسپولیس010.000.00100.0000.000.000000
38علی جودکیپرسپولیسدفاع000.000.000.0000.000.000000
39رودی ژستداستقلالمهاجم000.000.000.0000.000.000000
40irnحامد پاکدلپرسپولیسمهاجم000.000.000.0000.000.000000
44محمدجواد به‌آفریناستقلالدفاع000.000.000.0000.000.000000
59ابوالفضل جلالیاستقلالدفاع000.000.000.0000.000.000000
66tjkوحدت هنانوفپرسپولیسدفاع, هاف‌بک0250.000.0050.0000.000.000000
66irnوحدت هنانوفپرسپولیسدفاع, هاف‌بک000.000.000.0000.000.000000
70محمد دانشگراستقلالدفاع000.000.000.0000.000.000000
70uzbشیرزاد تمیروف-مهاجم000.000.000.0000.000.000000
72irnعیسی آل‌کثیرپرسپولیسمهاجم000.000.000.0000.000.000000
72امیرارسلان مطهریاستقلالمهاجم000.000.000.0000.000.000000
77رضا آذریاستقلالمهاجم, هاف‌بک000.000.000.0000.000.000000
79سبحان خاقانیاستقلالمهاجم000.000.000.0000.000.000000
80irnمحمد عمریپرسپولیسهاف‌بک000.000.000.0000.000.000000
88irnسیامک نعمتیپرسپولیسهاف‌بک000.000.000.0000.000.000000
90سینا سعیدی‌فراستقلالدروازه‌بان000.000.000.0000.000.000000
98علیرضا رضاییاستقلالدروازه‌بان000.000.000.0000.000.000000
99irnاحمد گوهریپرسپولیسدروازه‌بان0250.000.0050.0000.000.000000
99امیرحسین حسین‌زاده-مهاجم, هاف‌بک000.000.000.0000.000.000000