لیست تمام بازیکنان

لیست تمام بازیکنان

#بازیکنباشگاهموقعیتگل‌هامالکیتنسبت بردنسبت تساوینسبت باختتلاش پاسگل در بازیپاس گل در بازیدقت شوت%دقت پاس%کاراییدقت ضربه پنالتی%
1irnعلیرضا بیرانوندعلیرضا بیرانوندپرسپولیسدروازه‌بان02100.000.000.0000.000.000000
2irnامید عالیشاهامید عالیشاهپرسپولیسهاف‌بک03100.000.000.0000.000.000000
3irnفرشاد فرجیفرشاد فرجیپرسپولیسدفاع0366.670.0033.3300.000.000000
6irnعلی نعمتیعلی نعمتیپرسپولیسدفاع0475.000.0025.0000.000.000000
7irnسروش رفیعیسروش رفیعیپرسپولیسهاف‌بک02100.000.000.0000.000.000000
8irnمرتضی پورعلی گنجیمرتضی پورعلی‌گنجیپرسپولیسدفاع01100.000.000.0000.000.000000
9irnمهدی ترابیمهدی ترابیپرسپولیسهاف‌بک0475.000.0025.0000.000.000000
10irnمیلاد سرلکمیلاد سرلکپرسپولیسهاف‌بک03100.000.000.0000.000.000000
11irnکمال کامیابی نیاکمال کامیابی‌نیاپرسپولیسهاف‌بک0250.000.0050.0000.000.000000
16irnمهدی عبدیمهدی عبدیپرسپولیسمهاجم01100.000.000.0000.000.000000
17irnمحمدمهدی احمدیمحمد مهدی احمدیپرسپولیسدفاع000.000.000.0000.000.000000
18irnسینا اسدبیگیسینا اسدبیگیپرسپولیسهاف‌بک01100.000.000.0000.000.000000
19irnوحید امیریوحید امیریپرسپولیسهاف‌بک0250.000.0050.0000.000.000000
21irnسعید صادقیسعید صادقیپرسپولیسهاف‌بک22100.000.000.0001.000.000000
23irnدانیال اسماعیلی‌فرددانـیال اسماعیلی‌فرپرسپولیسدفاع02100.000.000.0000.000.000000
25mliشیخ دیاباتهشیخ دیاباتهپرسپولیسمهاجم000.000.000.0000.000.000000
30geoگئورگی گولسیانیگیورگی گولسیانیپرسپولیسدفاع02100.000.000.0000.000.000000
38irnعلی جودکیعلی جودکیپرسپولیسدفاع000.000.000.0000.000.000000
47irnابوالفضل سلیمانیابوالفضل سلیمانیپرسپولیسدفاع000.000.000.0000.000.000000
66tjkوحدت هنانوفوحدت هنانوفپرسپولیسدفاع000.000.000.0000.000.000000
72irnعیسی آل کثیرپرسپولیسمهاجم000.000.000.0000.000.000000
80irnمحمد عمریمحمد عمریپرسپولیسهاف‌بک02100.000.000.0000.000.000000
99irnاحمد گوهریاحمد گوهریپرسپولیسدروازه‌بان0250.000.0050.0000.000.000000
فروشگاه پرسپولیس
×
فروشگاه پرسپولیس
خرید پیراهن اورجینال و هواداری از فروشگاه رسمی باشگاه پرسپولیس

خرید از فروشگاه