19

وحید امیری

19

وحید امیری

قد
181
تیم فعلی
پرسپولیس
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲, 1399-1400, 1400-1401
ملیت
irn ایران
موقعیت
دفاع, هاف‌بک