10

میلاد سرلک

10

میلاد سرلک

قد
181
تیم فعلی
پرسپولیس
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲, 1400-1401
ملیت
irn ایران
موقعیت
هاف‌بک