14

سینا اسدبیگی

سینا اسدبیگی
14

سینا اسدبیگی

تیم فعلی
پرسپولیس
تیم قبلی
ذوب آهن
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ملیت
irn ایران
موقعیت
هاف‌بک