6

علی نعمتی

6

علی نعمتی

قد
182
تیم فعلی
پرسپولیس
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲, 1399-1400, 1400-1401
ملیت
irn ایران
موقعیت
دفاع