8

مرتضی پورعلی‌گنجی

8

مرتضی پورعلی‌گنجی

قد
184
تیم فعلی
پرسپولیس
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ملیت
irn ایران
موقعیت
دفاع