2

امید عالیشاه

2

امید عالیشاه

قد
172
تیم فعلی
پرسپولیس
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲, 1400-1401, 96-97, 97-98, 98-99
ملیت
irn ایران
موقعیت
مهاجم