30

گیورگی گولسیانی

30

گیورگی گولسیانی

قد
193
تیم فعلی
پرسپولیس
تیم قبلی
سپاهان
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ملیت
irn ایران
موقعیت
دفاع