3

فرشاد فرجی

3

فرشاد فرجی

قد
184
تیم فعلی
پرسپولیس
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲, 1399-1400, 1400-1401
ملیت
irn ایران
موقعیت
دفاع