23

دانیال اسماعیلی فر

23

دانیال اسماعیلی فر

قد
183
تیم فعلی
پرسپولیس
تیم قبلی
سپاهان
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ملیت
irn ایران
موقعیت
دفاع