66

وحدت هنانوف

66

وحدت هنانوف

قد
182
تیم فعلی
پرسپولیس
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲, 1400-1401
ملیت
irn ایران
موقعیت
دفاع, هاف‌بک