لیست بازیکنان پرسپولیس

لیست بازیکنان پرسپولیس

#بازیکنتیمموقعیتگل‌هاپاس گلکارت زردکارت قرمزدقیقهشوتشوت به دروازهتلاش برای پنالتیگل (پنالتی)تلاش پاسپاس موفقپاس کلیدیدریبلسیوخطاآفسایدکرنرگل به خودی
2irnامید عالیشاهپرسپولیسهاف‌بک000000000000000000
3irnفرشاد فرجیپرسپولیسدفاع000000000000000000
6علی نعمتیپرسپولیسدفاع000000000000000000
9مهدی ترابیپرسپولیسمهاجم000000000000000000
10میلاد سرلکپرسپولیسمهاجم, هاف‌بک000000000000000000
11irnکمال کامیابی‌نیاپرسپولیسهاف‌بک300000000300000000
19وحید امیریپرسپولیسمهاجم, هاف‌بک000000000000000000
19مهدی عبدیپرسپولیسمهاجم000000000000000000
34امیرمحمد یوسفیپرسپولیسدروازه‌بان000000000000000000
38علی جودکیپرسپولیسمهاجم, هاف‌بک000000000000000000
40irnحامد پاکدلپرسپولیسمهاجم000000000000000000
55irnمنوچهر صفروفپرسپولیسدفاع000000000000000000
66tjkوحدت هنانوفپرسپولیسدفاع000000000000000000
72irnعیسی آل‌کثیرپرسپولیسمهاجم000000000000000000
77uzbشیرزود تمیروفپرسپولیسمهاجم000000000000000000
80محمد عمریپرسپولیسهاف‌بک000000000000000000
88irnسیامک نعمتیپرسپولیسهاف‌بک000000000000000000
99irnاحمد گوهریپرسپولیسدروازه‌بان000000000000000000