30

گیورگی گولسیانی

گئورگی گولسیانی
30

گیورگی گولسیانی

قد
193
تیم فعلی
پرسپولیس
تیم قبلی
سپاهان
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ملیت
geo Georgia
موقعیت
دفاع