پرسپولیس

لیگ برتر ۱۴۰۲-۱۴۰۱

تاریخمسابقهزمان/نتایجلیگفصلGroundروز مسابقه
ذوب آهن - پرسپولیسلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه فولادشهر
1401-05-22
پرسپولیس - فولادلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1401-05-28
آلومینیوم اراک - پرسپولیسلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه امام خمینی اراک
1401-06-04
پرسپولیس - نفت آبادانلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1401-06-09
هوادار - پرسپولیسلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
1401-06-14
نفت مسجد سلیمان - پرسپولیسلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
1401-06-19
پرسپولیس - تراکتورسازیلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1401-07-10
سپاهان - پرسپولیسلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
1401-07-15
پرسپولیس - مس رفسنجانلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1401-07-21
ملوان - پرسپولیسلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه سیروس قایقران بندر انزلی
1401-07-28
پرسپولیس - مس کرمانلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1401-08-05
استقلال - پرسپولیسلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1401-09-29
پرسپولیس - پیکانلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1401-10-04
گل گهر سیرجان - پرسپولیسلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
1401-10-10
پرسپولیس - نساجی مازندرانلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1401-10-15
پرسپولیس - ذوب آهن اصفهانلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1401-10-30
فولاد - پرسپولیسلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
فولاد آرنا
1401-11-07
پرسپولیس - آلومینیوم اراکلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1401-11-12
صنعت نفت آبادان - پرسپولیسلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
1401-11-18
پرسپولیس - هوادارلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1401-11-24
سپاهان - پرسپولیسجام حذفی۱۴۰۱-۱۴۰۲
1401-12-03
پرسپولیس - نفت مسجد سلیمانلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1401-12-08
تراکتورسازی - پرسپولیسلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
1401-12-14
پرسپولیس - سپاهانلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1401-12-20
مس رفسنجان - پرسپولیسلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
1402-01-11
پرسپولیس - ملوانلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1402-01-17
مس کرمان - پرسپولیسلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
1402-01-25
پرسپولیس - استقلاللیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1402-02-03
پرسپولیس - گل‌ گهر سیرجانجام حذفی۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1402-02-10
پیکان - پرسپولیسلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
1402-02-16
پرسپولیس - گل‌ گهر سیرجانلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1402-02-22
نساجی مازندران - پرسپولیسلیگ برتر۱۴۰۱-۱۴۰۲
1402-02-28
هوادار - پرسپولیسجام حذفی۱۴۰۱-۱۴۰۲
1402-03-04
پرسپولیس - استقلالجام حذفی۱۴۰۱-۱۴۰۲
ورزشگاه آزادی
1402-03-10
فروشگاه پرسپولیس
×
فروشگاه پرسپولیس
خرید پیراهن اورجینال و هواداری از فروشگاه رسمی باشگاه پرسپولیس

خرید از فروشگاه