لیگ: لیگ برتر

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1401-12-08)
پرسپولیس
نفت مسجد سلیمان
3 - 0
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1401-11-24)
پرسپولیس
هوادار
0 - 1
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲
(1401-11-18)
صنعت نفت آبادان
پرسپولیس
1 - 2
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1401-11-12)
پرسپولیس
آلومینیوم اراک
0 - 0
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

فولاد آرنا

(1401-11-07)
فولاد
پرسپولیس
1 - 0
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1401-10-30)
پرسپولیس
ذوب آهن
1 - 0
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1401-10-15)
پرسپولیس
نساجی مازندران
5 - 1
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲
(1401-10-10)
گل گهرسیرجان
پرسپولیس
0 - 2
نتیجه نهایی