لیگ: لیگ برتر

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲
(1402-02-28)
نساجی مازندران
پرسپولیس
0 - 4
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1402-02-22)
پرسپولیس
گل گهرسیرجان
4 - 0
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲
(1402-02-16)
پیکان
پرسپولیس
0 - 1
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1402-02-03)
پرسپولیس
استقلال
1 - 0
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲
(1402-01-25)
مس کرمان
پرسپولیس
1 - 3
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1402-01-17)
پرسپولیس
ملوان
3 - 0
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲
(1402-01-11)
مس رفسنجان
پرسپولیس
0 - 1
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1401-12-20)
پرسپولیس
سپاهان
0 - 1
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲
(1401-12-14)
تراکتور
پرسپولیس
2 - 3
نتیجه نهایی