برگزاری مزایده اجاره استخر مجموعه شهید درفشی‌فر

باشگاه پرسپولیس در نظر دارد طبق آگهی مزایده اجاره شماره 5001091566000001 (شماره مرجع 2948/پ/1401)، نسبت به برگزاری مزایده اجاره استخر مجموعه شهید درفشی‌فر (پرسپولیس) اقدام نماید.

به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس در نظر دارد اجاره بهره برداری از استخر مجموعه ورزشی شهید درفشی‌فر به انضمام بوفه و سایر تاسیسات مربوطه را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 5001091566000001 و شماره مرجع 2948/پ/1401 را به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار از ساعت 9 در سایت به تاریخ 1401/09/29
مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 16 تاریخ 1401/10/11
تاریخ بازدید از موضوع مزایده از تاریخ 1401/09/30 لغایت 1401/10/14 روزانه از ساعت 09:00 الی 16:00
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 16 روز 1401/10/24
زمان بازگشایی از ساعت 12 تاریخ 1401/10/25 ساعت 12:00
زمان اعلام به برنده تاریخ: 1401/10/25 ساعت 13:00
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
همچنین رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد.
3- علاقمندان به شرکت در مزایده می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره تماس مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه به قرار 41934-021 حاصل نمایند.
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/ پروفایل مزایده گر” موجود است.

افزودن دیدگاه در خصوص این مطلب

فروشگاه پرسپولیس
×
فروشگاه پرسپولیس
خرید پیراهن اورجینال و هواداری از فروشگاه رسمی باشگاه پرسپولیس

خرید از فروشگاه