رد دعوی حقوقی شرکت بهنام پیشرو کیش به نفع باشگاه پرسپولیس

ادعای شرکت بهنام پیشرو کیش از باشگاه پرسپولیس مبنی بر پرداخت غرامت مستحق اللغیر، که در دادگاه بدوی محکوم به رد شده بود در مرجع تجدیدنظر قطعی شد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و با اعلام معاونت حقوقی باشگاه، شرکت بهنام پیشرو کیش، اسپانسر اسبق پرسپولیس، طی دادخواستی از این باشگاه، در خصوص مطالبه غرامت مستحق اللغیر به دادگاه عمومی حقوقی تهران اقدام نمود که پس از دفاعیات مناسب بخش حقوقی باشگاه، این دادگاه پس از بررسی مستندات موجود، حکم به رد این دعوی را صادر کرد.
بر همین اساس، شرکت بهنام پیشرو کیش پس از ابلاغ رأی، با تجدیدنظرخواهی در دادگاه صالح مطرح که در نهایت دادگاه تجدید نظر پرونده را مورد بررسی قرار داد و در نهایت با رد تجدید نظرخواهی، حکم دادگاه عمومی حقوقی تهران را تائید و قطعیت دادنامه دادگاه بدوی را اعلام نمود.

افزودن دیدگاه در خصوص این مطلب

فروشگاه پرسپولیس
×
فروشگاه پرسپولیس
خرید پیراهن اورجینال و هواداری از فروشگاه رسمی باشگاه پرسپولیس

خرید از فروشگاه