آگهی مزایده واگذاری بهره‌برداری از سالن بدنسازی مجموعه ورزشی شهید درفشی‌فر (پرسپولیس)

شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در نظر دارد بهره برداری از سالن بدنسازی مجموعه شهید درفشی فر (پرسپولیس) را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، آگهی مزایده برای واگذاری بهره‌برداری از سالن بدنسازی مجموعه ورزشی شهید درفشی‌فر به شرح زیر است:

«آگهی مزایده اجاره شماره 5002091566000001 و شماره مرجع 1405/پ/1402

شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در نظر دارد بهره برداری از سالن بدنسازی به انضمام تاسیسات و امکانات مربوطه در مجموعه شهید درفشی فر را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده 5002091566000001 و شماره مرجع 1405/پ/1402 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: تاریخ 1402/06/13 ساعت 9:00 مهلت دریافت اسناد مزایده: تا تاریخ 1402/06/26 ساعت 16:00
تاریخ بازدید: از تاریخ 1402/06/14 لغایت 1402/06/28 ارسال پیشنهاد قیمت: تا تاریخ 1402/07/08 ساعت 16:00
زمان بازگشایی: تاریخ 1402/07/09 ساعت 12:00 زمان اعلام برنده: تاریخ 1402/07/09 ساعت 15:00

-شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:
1. برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2. کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده و بررسی و انتخاب می باشد.
3. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری: 1456
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر” موجود است.»

افزودن دیدگاه در خصوص این مطلب

فروشگاه پرسپولیس
×
فروشگاه پرسپولیس
خرید پیراهن اورجینال و هواداری از فروشگاه رسمی باشگاه پرسپولیس

خرید از فروشگاه