جرائم آیین‌نامه صدور مجوز باشگاهی اعلام شد

با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون، لیگ برتری‌ها نقره داغ شدند

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص باشگاه‌هایی که نسبت به فراهم نمودن مدارک مجوز حرفه‌ای خود اقدام نکرده‌اند، صادر کرد.

به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس و به نقل از فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی پس از بررسی گزارش کمیته استیناف صدور مجوز باشگاهی در خصوص عملکرد باشگاه‌ها در رابطه با آیین نامه صدور مجوز حرفه‌ای آرای زیر را صادرکرد:

*باشگاه هوادار لیام امیر رضا به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A آیین نامه صدور مجوز باشگاهی(در 33 مورد)، طبق ماده 5 دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی باید 3میلیارد  و 300 میلیون ریال پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

*باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی(در 6 مورد) طبق ماده 5 دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی به پرداخت 180 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

*باشگاه مس رفسنجان به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A در (19 مورد) به پرداخت یک میلیارد و 900 میلیون ریال و همچنین به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در (7مورد) طبق ماده 5 دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی به پرداخت 210 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

*باشگاه تراکتور به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی(در 4 مورد) طبق ماده 5 دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی باید 120 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

*باشگاه پیکان تهران به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A در (24 مورد) باید 2 میلیارد و 400 میلیون ریال و همچنین به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در (9 مورد) طبق ماده 5 دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی باید 270 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

*باشگاه ملوان بندرانزلی به خاطر عدم رعایت معیارهای درجه A در(29 مورد) به جریمه نقدی 2 میلیارد و 900 میلیون ریال و عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در (10 مورد) طبق ماده 5 دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی به پرداخت 300 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

*باشگاه صنعت نفت آبادان به خاطر عدم رعایت معیارهای درجه A در(35 مورد) باید 3 میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. همچنین به دلیل و عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در (10 مورد) باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

*باشگاه نساجی مازندران به دلیل و عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در (5 مورد) طبق ماده 5 دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی باید 150 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

*باشگاه نفت مسجد سلیمان به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A در(35 مورد) باید 3میلیارد و 500 میلیون ریال و به خاطر عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در(10 مورد) باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

*باشگاه مس کرمان به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A در(17 مورد) طبق ماده 5 دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی باید یک میلیارد و 700 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

*باشگاه پرسپولیس به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در(5 مورد) طبق ماده 5 دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی باید 150 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

*باشگاه استقلال به خاطر عدم رعایت معیارهای درجه A آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در(14 مورد) طبق ماده 5 دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی به پرداخت جریمه نقدی یک میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شد.این رای قابل تجدید نظر است.

*باشگاه آلومینیوم اراک به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A آیین نامه صدور مجوز باشگاهی(29 مورد) باید 2میلیارد و 900 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. همچنین به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در(5 مورد) طبق ماده 5 دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در (9 مورد) باید 270 میلیون ریال جریمه پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

*باشگاه ذوب آهن اصفهان به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در (15 مورد) باید یک میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه نقدی طبق ماده 5 دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

افزودن دیدگاه در خصوص این مطلب

فروشگاه پرسپولیس
×
فروشگاه پرسپولیس
خرید پیراهن اورجینال و هواداری از فروشگاه رسمی باشگاه پرسپولیس

خرید از فروشگاه