پرسپولیس

آخرین اخبار
:
زمان باقی مانده تا بازی بعدی
  تقویم پرسپولیس
پیام باشگاه

تسلیت باشگاه پرسپولیس به مناسبت درگذشت کودک 8 ساله

باشگاه پرسپولیس با صدور پیامی در گذشت کودک ۸ ساله پس از بازی روز دوشنبه را به خانواده او تسلیت گفت.

آخرین گزارش تصویری
تمرین جمعه سرخپوشان - 29 شهریور 1398

تمرین جمعه سرخپوشان - 29 شهریور 1398

تمرین پنجشنبه سرخپوشان - 28 شهریور 1398

تمرین پنجشنبه سرخپوشان - 28 شهریور 1398

تمرین چهارشنبه سرخپوشان - 27 شهریور 1398

تمرین چهارشنبه سرخپوشان - 27 شهریور 1398

ریکاوری سرخپوشان بعد  از بازی با صنعت نفت - سه‌شنبه 26 شهریور 1398

ریکاوری سرخپوشان بعد از بازی با صنعت نفت - سه‌شنبه 26 شهریور 1398

دیدار پرسپولیس - نفت آبادان - دوشنبه 25 شهریور 1398

دیدار پرسپولیس - نفت آبادان - دوشنبه 25 شهریور 1398

حاشیه‌های پیش از بازی پرسپولیس - صنعت نفت - دوشنبه 25 شهریور 1398

حاشیه‌های پیش از بازی پرسپولیس - صنعت نفت - دوشنبه 25 شهریور 1398

اردوی سرخپوشان - دوشنبه 25 شهریور 1398

اردوی سرخپوشان - دوشنبه 25 شهریور 1398

آخرین تمرین سرخپوشان پیش از بازی با صنعت نفت - یکشنبه 24 شهریور 1398

آخرین تمرین سرخپوشان پیش از بازی با صنعت نفت - یکشنبه 24 شهریور 1398

تمرین شنبه سرخپوشان - 23 شهریور 1398

تمرین شنبه سرخپوشان - 23 شهریور 1398

تمرین آدینه سرخپوشان - 22 شهریور 1398

تمرین آدینه سرخپوشان - 22 شهریور 1398

تمرین پنجشنبه سرخپوشان - 21 شهریور 1398

تمرین پنجشنبه سرخپوشان - 21 شهریور 1398

تمرین بعدازظهر چهارشنبه سرخپوشان 20 شهریور 1398

تمرین بعدازظهر چهارشنبه سرخپوشان 20 شهریور 1398

تمرین صبح چهارشنبه سرخپوشان - 20 شهریور 1398

تمرین صبح چهارشنبه سرخپوشان - 20 شهریور 1398

دوستانه؛ پرسپولیس - سایپا - یکشنبه 17 شهریور 1398

دوستانه؛ پرسپولیس - سایپا - یکشنبه 17 شهریور 1398

تمرین شنبه سرخپوشان - 16 شهریور 1398

تمرین شنبه سرخپوشان - 16 شهریور 1398

تمرین آدینه سرخپوشان - 15 شهریور 1398

تمرین آدینه سرخپوشان - 15 شهریور 1398

تمرین بعدازظهر پنجشنبه سرخپوشان - 14 شهریور 1398

تمرین بعدازظهر پنجشنبه سرخپوشان - 14 شهریور 1398

تمرین صبح پنجشنبه سرخپوشان - 14 شهریور 1398

تمرین صبح پنجشنبه سرخپوشان - 14 شهریور 1398

تمرین بعدازظهر چهارشنبه سرخپوشان - 13 شهریور 1398

تمرین بعدازظهر چهارشنبه سرخپوشان - 13 شهریور 1398

تمرین چهارشنبه سرخپوشان - 13 شهریور 1398

تمرین چهارشنبه سرخپوشان - 13 شهریور 1398

گالری تصاویر

تمرین جمعه سرخپوشان - 29 شهریور 1398

تمرین جمعه سرخپوشان - 29 شهریور 1398

بیشتر
تمرین پنجشنبه سرخپوشان - 28 شهریور 1398

تمرین پنجشنبه سرخپوشان - 28 شهریور 1398

بیشتر
تمرین چهارشنبه سرخپوشان - 27 شهریور 1398

تمرین چهارشنبه سرخپوشان - 27 شهریور 1398

بیشتر
ریکاوری سرخپوشان بعد  از بازی با صنعت نفت - سه‌شنبه 26 شهریور 1398

ریکاوری سرخپوشان بعد از بازی با صنعت نفت - سه‌شنبه 26 شهریور 1398

بیشتر
دیدار پرسپولیس - نفت آبادان - دوشنبه 25 شهریور 1398

دیدار پرسپولیس - نفت آبادان - دوشنبه 25 شهریور 1398

بیشتر
حاشیه‌های پیش از بازی پرسپولیس - صنعت نفت - دوشنبه 25 شهریور 1398

حاشیه‌های پیش از بازی پرسپولیس - صنعت نفت - دوشنبه 25 شهریور 1398

بیشتر
اردوی سرخپوشان - دوشنبه 25 شهریور 1398

اردوی سرخپوشان - دوشنبه 25 شهریور 1398

بیشتر
آخرین تمرین سرخپوشان پیش از بازی با صنعت نفت - یکشنبه 24 شهریور 1398

آخرین تمرین سرخپوشان پیش از بازی با صنعت نفت - یکشنبه 24 شهریور 1398

بیشتر
تمرین شنبه سرخپوشان - 23 شهریور 1398

تمرین شنبه سرخپوشان - 23 شهریور 1398

بیشتر
تمرین آدینه سرخپوشان - 22 شهریور 1398

تمرین آدینه سرخپوشان - 22 شهریور 1398

بیشتر