ورزشگاه: ورزشگاه آزادی

Recap

لیگ برتر 1400-1401

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1400-12-26)
استقلال
-
نتیجه نهایی