لیگ قهرمانان آسیا 2024-2023

لیگ قهرمانان آسیا 2024-2023

رتبهباشگاهبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتياز
111002023
210100001
310100001
4100102-20