کادر فنی

یحیی گل‌محمدی

سرمربی
تیم فعلی
پرسپولیس
تولد
13 اسفند 1400