فصل: ۱۴۰۱-۱۴۰۲

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1401-05-28)
پرسپولیس
فولاد
قبلی

Recap

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ورزشگاه فولادشهرFuladShahr, بخش مرکزی, Lenjan County, Isfahan Province, Iran

ذوب آهن
پرسپولیس
۰ - ۰
نتیجه نهایی