فصل: Persian Gulf Pro League

Recap

لیگ برتر Persian Gulf Pro League
(1402-07-04)
پیکان
پرسپولیس
قبلی

Recap

لیگ برتر Persian Gulf Pro League

فولاد آرنا

(1402-06-08)
فولاد
پرسپولیس
0 - 2
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر Persian Gulf Pro League

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1402-06-02)
پرسپولیس
ذوب آهن
1 - 1
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر Persian Gulf Pro League
(1402-05-25)
تراکتور
پرسپولیس
0 - 1
نتیجه نهایی

Recap

لیگ برتر Persian Gulf Pro League

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1402-05-19)
پرسپولیس
آلومینیوم اراک
1 - 0
نتیجه نهایی