9

مهدی ترابی

مهدی ترابی
9

مهدی ترابی

قد
185
تیم فعلی
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲, 1399-1400, 1400-1401
ملیت
irn ایران
موقعیت
هاف‌بک