11

کمال کامیابی‌نیا

کمال کامیابی نیا
11

کمال کامیابی‌نیا

قد
177
تیم فعلی
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲, 1399-1400, 1400-1401, 96-97, 97-98, 98-99
ملیت
irn ایران
موقعیت
هاف‌بک