25

شیخ دیاباته

شیخ دیاباته
25

شیخ دیاباته

قد
194
تیم فعلی
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ملیت
mli Mali
موقعیت
مهاجم