9

مهدی مهدی‌پور

9

مهدی مهدی‌پور

زادروز
19 اسفند 1400
فصل
1400-1401
ملیت
موقعیت
مهاجم, هاف‌بک
T.Goals
0
T.Games
0