55

منوچهر صفروف

55

منوچهر صفروف

زادروز
19 اسفند 1400
تیم فعلی
فصل
1400-1401
ملیت
irn ایران
موقعیت
مهاجم, هاف‌بک