72

عیسی آل‌کثیر

72

عیسی آل‌کثیر

زادروز
13 اسفند 1400
تیم فعلی
فصل
1399-1400, 1400-1401
ملیت
irn ایران
موقعیت
n/a