11

داریوش شجاعیان

11

داریوش شجاعیان

تیم فعلی
هوادار
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ملیت
irn ایران
موقعیت
هاف‌بک