40

حامد پاکدل

40

حامد پاکدل

قد
176
زادروز
19 اسفند 1400
تیم فعلی
فصل
1400-1401
ملیت
irn ایران
موقعیت
مهاجم