اخبار

پرسپولیس 60 ساله شد

باشگاه پرسپولیس به عنوان نامی در عرصه ورزش ایران، 60 سال پیش از این ظهور و در این مدت، دوره‌های مختلفی از فعالیت را تجربه کرد. در ابتدا خبری از فوتبال نبود و در ادامه فوتبال به مهمترین بخش آن برای هواداران بدل شد.