لیگ: جام حذفی

Recap

جام حذفی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
(1401-12-03)
سپاهان
پرسپولیس
2 - 4
نتیجه نهایی

Recap

جام حذفی

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1401-10-20)
پرسپولیس
ون پارس اصفهان
6 - 3
نتیجه نهایی