لیگ: جام حذفی

Recap

جام حذفی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1402-03-10)
پرسپولیس
استقلال
2 - 1
نتیجه نهایی

Recap

جام حذفی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
(1402-03-04)
هوادار
پرسپولیس
1 - 3
نتیجه نهایی

Recap

جام حذفی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1402-02-10)
پرسپولیس
گل گهرسیرجان
2 - 1
نتیجه نهایی

Recap

جام حذفی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
(1401-12-03)
سپاهان
پرسپولیس
2 - 4
نتیجه نهایی

Recap

جام حذفی

ورزشگاه آزادیمجتمع های مسکونی عقاب, District 22, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1387734169, Iran

(1401-10-20)
پرسپولیس
شمس آذر قزوین
6 - 3
نتیجه نهایی