صنعت نفت vs پرسپولیس

Recap

(1400-12-15)
صنعت نفت آبادان
-
نتیجه نهایی

جزئیات

تاریخ زمان روز مسابقه زمان بازی
12 خرداد 1401 7:30 ب.ظ 1400-12-15 90'

نتیجه

باشگاهنیمه اولنیمه دومگل‌هامالکیت
صنعت نفت آبادان11248