دسته: باشگاه

انجام واگذاری بلوک مدیریتی سرخابی‌ها در دی ماه

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در ماه آتی مزایده‌های دیگری خواهیم داشت که موضوع واگذاری پرسپولیس و استقلال از همه آنها مهمتر بوده که بلوک مدیریتی این دو باشگاه در دی ماه انجام خواهد شد.