لیگ برتر ۱۴۰۲-۱۴۰۱

لیگ برتر ۱۴۰۲-۱۴۰۱

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-05-22)
ذوب آهن
پرسپولیس
۰ - ۰
نتیجه نهایی
ورزشگاه فولادشهر

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-05-28)
پرسپولیس
فولاد
0 - 0
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-06-04)
آلومینیوم اراک
پرسپولیس
0 - 1
نتیجه نهایی
ورزشگاه امام خمینی اراک

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-06-09)
پرسپولیس
صنعت نفت آبادان
2 - 0
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-06-14)
هوادار
پرسپولیس
1 - 3
نتیجه نهایی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-06-19)
نفت مسجد سلیمان
پرسپولیس
1 - 2
نتیجه نهایی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-07-10)
پرسپولیس
تراکتور
0 - 1
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-07-15)
سپاهان
پرسپولیس
0 - 0
نتیجه نهایی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-07-21)
پرسپولیس
مس رفسنجان
1 - 0
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-07-28)
ملوان
پرسپولیس
0 - 1
نتیجه نهایی
ورزشگاه سیروس قایقران بندر انزلی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-08-05)
پرسپولیس
مس کرمان
1 - 0
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-09-29)
استقلال
پرسپولیس
-
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی