لیگ برتر ۱۴۰۲-۱۴۰۱

لیگ برتر ۱۴۰۲-۱۴۰۱

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-05-22)
ذوب آهن
پرسپولیس
۰ - ۰
نتیجه نهایی
ورزشگاه فولادشهر

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-05-28)
پرسپولیس
فولاد
0 - 0
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-06-04)
آلومینیوم اراک
پرسپولیس
0 - 1
نتیجه نهایی
ورزشگاه امام خمینی اراک

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-06-09)
پرسپولیس
صنعت نفت آبادان
2 - 0
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-06-14)
هوادار
پرسپولیس
1 - 3
نتیجه نهایی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-06-19)
نفت مسجد سلیمان
پرسپولیس
1 - 2
نتیجه نهایی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-07-10)
پرسپولیس
تراکتور
0 - 1
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-07-15)
سپاهان
پرسپولیس
0 - 0
نتیجه نهایی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-07-21)
پرسپولیس
مس رفسنجان
1 - 0
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-07-28)
ملوان
پرسپولیس
0 - 1
نتیجه نهایی
ورزشگاه سیروس قایقران بندر انزلی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-08-05)
پرسپولیس
مس کرمان
1 - 0
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-09-29)
استقلال
پرسپولیس
2 - 2
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-10-04)
پرسپولیس
پیکان
0 - 0
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-10-10)
گل گهرسیرجان
پرسپولیس
0 - 2
نتیجه نهایی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-10-15)
پرسپولیس
نساجی مازندران
5 - 1
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-10-30)
پرسپولیس
ذوب آهن
1 - 0
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-11-07)
فولاد
پرسپولیس
1 - 0
نتیجه نهایی
فولاد آرنا

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-11-12)
پرسپولیس
آلومینیوم اراک
0 - 0
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-11-18)
صنعت نفت آبادان
پرسپولیس
1 - 2
نتیجه نهایی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-11-24)
پرسپولیس
هوادار
0 - 1
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

جام حذفی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-12-03)
سپاهان
پرسپولیس
2 - 4
نتیجه نهایی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-12-08)
پرسپولیس
نفت مسجد سلیمان
3 - 0
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-12-14)
تراکتور
پرسپولیس
2 - 3
نتیجه نهایی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1401-12-20)
پرسپولیس
سپاهان
0 - 1
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1402-01-11)
مس رفسنجان
پرسپولیس
0 - 1
نتیجه نهایی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1402-01-17)
پرسپولیس
ملوان
3 - 0
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1402-01-25)
مس کرمان
پرسپولیس
1 - 3
نتیجه نهایی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1402-02-03)
پرسپولیس
استقلال
1 - 0
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

جام حذفی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1402-02-10)
پرسپولیس
گل گهرسیرجان
2 - 1
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1402-02-16)
پیکان
پرسپولیس
0 - 1
نتیجه نهایی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1402-02-22)
پرسپولیس
گل گهرسیرجان
4 - 0
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی

لیگ برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1402-02-28)
نساجی مازندران
پرسپولیس
0 - 4
نتیجه نهایی

جام حذفی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1402-03-04)
هوادار
پرسپولیس
1 - 3
نتیجه نهایی

جام حذفی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

(1402-03-10)
پرسپولیس
استقلال
2 - 1
نتیجه نهایی
ورزشگاه آزادی
فروشگاه پرسپولیس
×
فروشگاه پرسپولیس
خرید پیراهن اورجینال و هواداری از فروشگاه رسمی باشگاه پرسپولیس

خرید از فروشگاه