ادای احترام به زنده‌یاد انصاریان در تمرین امروز پرسپولیس