تمرین دوشنبه ۷ شهریور سرخپوشان | ورزشگاه شهید کاظمی