برگزاری آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دیدار با نفت مسجدسلیمان