مجموعه فرهنگی ورزشی پرسپولیس

آدرس

تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه پانزدهم، پلاک 8

صندوق پستی 193953434
فکس  88045040
شماره تلفن 02188609396
ایمیل email