کهکشان سرخ

بوژيدار

رادوشويچ

تاریخ تولد .
پست دروازبان
قد .
شماره پیراهن .
ملیت .
محل تولد .

.