آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دیدار با استقلال خوزستان - چهارشنبه 24 بهمن 1397

javascript carousel