حضور فرزندان شهدای مدافع حرم در تمرین سرخپوشان / ویدئو

حضور فرزندان شهدای مدافع حرم در تمرین سرخپوشان / ویدئو

ویدئو حضور فرزندان شهدای مدافع حرم در تمرین سرخپوشان

 

تهیه کننده : وحید رضایی

نظرات