قرارداد «نریمان جهان» ثبت شد

قرارداد «نریمان جهان» ثبت شد

قرارداد سامان نریمان جهان با حضور وی و نماینده باشگاه در هیأت فوتبال استان تهران به ثبت رسید.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سامان نریمان جهان امروز چهارشنبه همراه با نماینده باشگاه پرسپولیس در هیأت فوتبال تهران حضور پیدا کرد و قراردادش به ثبت رسمی رسید.

گفتنی است؛ مدارک این بازیکن برای دریافت کارت بازی به سازمان لیگ ارسال خواهد شد.

نظرات