مهرداد کفشگری به پدیده پیوست

مهرداد کفشگری به پدیده پیوست

هافبک سابق تیم فوتبال پرسپولیس با قراردادی یک ساله به پدیده پیوست.

به گزارش سایت باشگاه پدیده، مهرداد کفشگری هافبک سابق تیم فوتبال پرسپولیس با عقد قراردادی یک ساله به عضویت پدیده خراسان در آمد.

هدایت پدیده برعهده محمدرضا مهاجری است.

نظرات