کاپیتان سابق پرسپولیس عزادار شد

کاپیتان سابق پرسپولیس عزادار شد

سپهر حیدری، کاپیتان سابق باشگاه پرسپولیس در غم از دست دادن یکی از نزدیکانش به سوگ نشست.

به گزارش ایسنا، سپهر حیدری مدافع و کاپیتان سابق باشگاه پرسپولیس در غم از دست دادن پدر همسرش عزادار شد و به سوگ نشست. پدر همسر "سپهر حیدری" به دلیل غرق شدن در دریا جان باخته است.

ایسنا این ضایعه را به سپهر حیدری، خانواده محترم و بازماندگان آن مرحوم تسلیت می‌گوید و برای آن مرحوم علو درجات را از خداوند متعال مسئلت دارد.

نظرات