سرخپوشان در اردوی تیم ملی/ گزارش تصویری

سرخپوشان در اردوی تیم ملی/ گزارش تصویری

گزارش تصویری تمرین سرخپوشان در اردوی تیم ملی

گزارش تصویری تمرین سرخپوشان در اردوی تیم ملی/ آبان 1393

عکس‌ها: مجتبی صالح

نظرات